Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014

The shadow aspect....but then again I remembered; the shadow I was always chasing was me. My imprint on a high contrast, high resolution canvas. My negative interpretation on a black and white film that is waiting inside a dark room to be printed by your hands.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου