Κυριακή, 7 Αυγούστου 2016

Skip Divided


Closed culture systems of ideas, hopes and behaviors.
Fields of thoughts.
Equilibriums of memories.
Composted minds.
Rechargeable feelings.
Degradation of life. 
Slightly torn.
Nearly damaged.

It's time to start over again.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου