Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2016

Promises made and kept


We promised each other we'll see the world together.
And here we were, standing, at the end of it, having seen everything and nothing at all.
It was cold and dark.
The time made us fade away like distant stars in the sky.
But we were still holding each other's hand.
Together until the very end. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου