Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2016

Morgen

At some point, we should pick a date and decide it will be "The International Day of the Shithead".
It will be more popular than Christmas.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου