Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017

The dead tree blues

Once upon a time, there was a tree. It was tall, and green and alive. And then the years passed and the world changed and the tree died. And what was left of it, was its carcass, floating in the river, creating a pleasant stop for the birds. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου