Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017

Expect nothing/somethingYou slept expecting the end of the world and you woke up in a world that was the same as yesterday's; cold, loud, and irrelevant. And you realised that what you have been seeking every morning was nothing but the reassurance of waking up and facing the familiar – whatever that is to you.
Whatever I am to you.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου