Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

You on the run

It's not yourself you're running from.
It's your inability of dealing with your shit and pulling yourself together which makes you run like a sprinter.
But, darling, did you forget that life is a marathon?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου