Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2016

Basta.Behind each person we see, there is always another person hidden, blurred, like the reflection of the fireworks on water.
Usually, the hidden person is one's true self.
And it's the ugliest.
Basta puttana.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου