Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

(in)significance


In this vast universe that everyone think they are special, you need to understand that you are insignificant.
Until the moment that you see yourself through the eyes of the ones who love you.
Then, you become their significant other.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου