Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016

My something was stolen.

Trying to steal something that is not yours does not make you better, clever or braver.
It reveals your fear of accepting the fact that it wasn't yours in the first place.
So, please, give it back and stop trying.
You can always get your own something.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου