Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016

The killing moon

-What do you do when you feel like the world is spinning a bit too fast for you to handle? 
-This is what I do. Because I need to believe that tomorrow will be a better day.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου